09.02.2018 12:13 Wiek: 132 days
Kategoria: Inwestycje

Środki unijne dla działdowskich przedsiębiorców


Urząd Miasta informuje, że do końca lutego br. trwa nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek (POIR.03.02.01-IP.03-00-004/17).

 

O dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.1 mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali lub średni przedsiębiorcy. Dofinansowaniu będą podlegały projekty dotyczące wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie prowadzących do wprowadzenia  na  rynek  nowych  bądź  znacząco  ulepszonych produktów (wyrobów lub usług).

 

Specjalna pula środków (400 mln zł) przeznaczona jest wyłącznie dla projektów realizowanych na terenie miast średnich wyszczególnionych w przyjętym przez  Ministerstwo  Rozwoju  Pakiecie dla miast średnich, w tym Działdowa.

 

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków dostępne są na stronie: http://poir.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-do-poddzialania-3-2-1-badania-na-rynek-iv-nabor-2017-miasta-srednie

 

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją i wzięcia udziału w konkursie.