30.01.2018 09:44 Wiek: 142 days
Kategoria: Inwestycje

Zaproszenie na bezpłatne spotkanie pt.: Fundusze Europejskie na rozwój przedsiębiorstw - aktualne nabory wniosków

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt.: Fundusze Europejskie na rozwój przedsiębiorstw - aktualne nabory wniosków.


Na spotkanie zapraszamy osoby chcące rozwinąć swoją firmę, przedsiębiorców chcących skorzystać z dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

Termin i miejsce: 22 lutego 2018 r. w godzinach 10:00 - 12:40.

 

 

Miejsce: Hotel Młyn, 82-300 Elbląg, ul. Kościuszki 132.

 

 

Warunki uczestnictwa:

 

1) przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy lpielblag@warmia.mazury.pl do 19 lutego 2018 r. do godz. 14:00,

 

2) potwierdzenie mailowe zakwalifikowania się na spotkanie przesłane przez organizatorów spotkania (potwierdzenia wysyłane będą po zakończeniu rekrutacji).

 

 

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

W przypadku osób niepełnosprawnych prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

 

 

Zgłoś nieobecność

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak ponosimy koszty jego organizacji, nawet za zgłoszone a niewykorzystane miejsca. Dlatego prosimy o poinformowanie o nieobecności na spotkaniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa. Ta zasada przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.

 

 

Program spotkania

 

Spotkanie poprowadzą przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie. Pierwsza część spotkania będzie dotyczyła Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Poddziałania 1.2.1; 1.2.2; 1.3.2; 1.5.1. Natomiast w drugiej części spotkania zostanie przedstawiona oferta Regionalnego Funduszu Pożyczkowego (RFP).

 

 

Więcej informacji:

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu: tel. (55) 620-09-13/14/16 email: lpielblag@warmia.mazury.pl

 

 

Informacja: Departament Koordynacji Promocji Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu