05.12.2016 07:49 Wiek: 1 year
Kategoria: Inwestycje

Ruszyła rozbudowa przedszkola

W październiku br. wyłoniony został wykonawca inwestycji pn. "Rozbudowa Przedszkola Miejskiego Nr 5 o trzy oddziały przedszkolne". Do czerwca 2017 roku przy placówce, zlokalizowanej przy ul. Karłowicza 3, powstaną miejsca dla kolejnych 75 przedszkolaków z Działdowa.


Rozbudowa jednego z przedszkoli miejskich o kolejne oddziały jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę mieszkańców Działdowa. Zainteresowanie edukacją przedszkolną prowadzoną przez publiczne placówki stale wzrasta. Jest to związane, z jednej strony z wysokim poziomem świadczenia usług edukacyjno-wychowawczych, z drugiej zlikwidowaniem opłaty za dodatkowe godziny przebywania dziecka w przedszkolu. Od września 2016 roku rodzice w Działdowie nie płacą już za opiekę przedszkolną, ponoszą jedynie koszty związane z żywieniem. Znaczący wpływ na zwiększenie liczby wychowanków przedszkolnych ma także wprowadzone wraz z początkiem roku szkolnego 2016/2017 przez rząd podwyższenie wieku rozpoczęcia nauki szkolnej z 6 na 7 lat. Zadaniem ustawowym gminy jest zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego. W roku szkolnym 2017/2018 samorząd musi zapewnić taką możliwość dla dzieci 3, 4, 5 i 6-letnich.

 

Rozbudowa już ruszyła

Gmina - Miasto Działdowo przygotowuje się na zwiększoną liczbę dzieci w przedszkolach, dokonując rozbudowy Przedszkola Miejskiego nr 5. Prace nad inwestycją pn. "Rozbudowa Przedszkola Miejskiego Nr 5 o trzy oddziały przedszkolne" ruszyły w październiku.

 

W dobudowanym skrzydle znajdzie się kompleks z salami zajęć, węzłem sanitarnym oraz magazynkiem na pomoce dydaktyczne, pokój dla personelu, trzy gabinety (w tym gabinet integracji sensorycznej), z czego dwa wyposażone w WC - przeznaczone dla przedszkolaków, hall szatniowy oraz łazienki dla osób niepełnosprawnych. Do obudowanej części stworzone zostanie niezależne wejście dla rodziców z dziećmi. Z pozostałą częścią przedszkola nowe skrzydło zostanie połączone wewnętrznym przejściem - mówi burmistrz miasta Grzegorz Mrowiński.

 

Sale zajęć będą przeznaczone dla 25-osobowych grup przedszkolaków starszych, niewymagających leżakowania. Zostaną one wyposażone w meble oraz maty zabawowe, umożliwiające przeprowadzanie zarówno zajęć edukacyjnych, jak i spędzanie czasu na zabawie. Gabinety przeznaczone będą do konsultacji logopedycznej oraz konsultacji m.in. dzieci autystycznych, dzieci z zespołem Aspergera oraz zaburzeniami integracji sensorycznej. Przy projektowaniu tych pomieszczeń uwzględniono konieczność obecności rodzica podczas konsultacji indywidualnych.

 

Na realizację tej inwestycji miasto przeznaczy ponad 1 mln zł. Wykonanie jej, w drodze przetargu, powierzono firmie LUXCOM. Zakończenie rozbudowy zaplanowano na czerwiec 2017 roku.

 

Projekt "Pogodne dzieciństwo - udana przyszłość"

Starania Gminy - Miasta Działdowo na rzecz zapewnienia lepszej oferty edukacyjno-wychowawczej dla najmłodszych mieszkańców nie kończą się na zwiększaniu ilości oddziałów przedszkolnych. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Burmistrz Działdowa zabiega również o pozyskanie środków finansowych na projekt pn. "Pogodne dzieciństwo - udana przyszłość". Pozyskanie środków finansowych z tego projektu pozwoli zaoszczędzić część funduszy miejskich przeznaczonych na utrzymanie obiektu, zakup wyposażenia powstających oddziałów przedszkolnych, doposażenia zaplecza kuchennego i organizacyjnego oraz wyposażenia gabinetu integracji sensorycznej. Projekt zakłada również podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli przedszkola, poprzez przeszkolenie 18 osób oraz organizację zajęć zumby, koła dziennikarskiego i zajęć integracji sensorycznej dla dzieci. Decyzja o przydzieleniu Działdowu środków na projekt "Pogodne dzieciństwo - udana przyszłość" ma zapaść pod koniec roku 2016.