31.10.2016 08:31 Wiek: 2 yrs
Kategoria: Inwestycje

Zamek będzie wyremontowany. Działdowo pozyskało 6,5 mln zł dofinansowania!

W dniu 19 października 2016 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął decyzję o przy-znaniu Gminie-Miasto Działdowo dofinansowania na realizację projektu pn. "Zagospodarowanie gotyckiej części Zamku Krzyżackiego w Działdowie". Całkowita wartość projektu to 8.373.880,00 zł. Dofinansowanie wyniesie 6.475.998,98 zł. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Jak na razie, w tym rozdaniu środków unijnych miastu udało się pozyskać największe dofinansowanie w powiecie działdowskim.


Mieszkańcy nie chcą hotelu

Problem zagospodarowania gotyckiego skrzydła zamku spędzał sen z powiek niejednemu Działdowianinowi. Obiekt od wielu lat popadał w ruinę, a kolejne pomysły zaradzenia temu nie były realizowane ze względu na brak środków finansowych. Przy dysponowaniu pieniędzmi z kasy miejskiej priorytetem było zapewnienie mieszkańcom podstawowej infrastruktury. Zamek zaś istniał od wieków, nie stanowił zagrożenia dla bezpieczeństwa i mógł poczekać na lepszy moment.


- Pierwsza okazja remontu pojawiła w perspektywie unijnej 2007-2013. Poprzedni burmistrz szukał pomysłu. Powołano do życia Społeczny Komitet Odbudowy Zamku, który nie osiągnął kompromisu w sprawie jego zagospodarowania. Ostatecznie o przyszłości budynku miała zadecydować Działdowska Agencja Rozwoju S.A. Zaproponowany przez spółkę pomysł hotelu ze SPA został krytycznie przyjęty przez mieszkańców. Sprawa umarła a obiekt czekał na lepsze czasy - mówi burmistrz Grzegorz Mrowiński.


Ostatnia szansa

31 marca 2016 r. pojawiło się zielone światło dla działdowskiego zabytku. Tego dnia rozpoczął się nabór w ramach działania 6.1 Infrastruktura kultury, poddziałania 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe. Gmina Miasto Działdowo do konkursu przygotowywała się od dłuższego czasu.


- Wiedziałem, że w nowej perspektywie unijnej na lata 2014-2020 w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego będą pieniądze na różne projekty, w tym również na zabytki. W swoim programie wyborczym zadeklarowałem pozyskanie pieniędzy na remont gotyckiej części zamku. Zdawałem sobie sprawę, że to ostatnia szansa dla naszego zabytku. Jeżeli jej nie wykorzystamy, zamek będzie musiał czekać kolejne lata, a może wieki - dodaje burmistrz Grzegorz Mrowiński


Twarde negocjacje

Samo ogłoszenie konkursu było więc tylko jednym z wielu etapów na drodze do sukcesu. Wszystko zaczęło się od pomysłu. Tym razem miasto, mimo świadomości, że to ryzyko, które może zakończyć się bez powodzenia, wykazało się żelazną konsekwencją. Do realizacji zamierzenia przygotowywano się na wielu płaszczyznach. Zaktualizowano dokumenty strategiczne, w których jasno określono cele gminy. Dokonano analizy pomysłów zagospodarowania, które pojawiły się w ostatnich latach. Po uwagę brano różne kryteria i uwarunkowania. Na początku roku ruszyły prace nad dokumentacją techniczną, a już 29 kwietnia 2016 r. Gmina Miasto Działdowo złożyła wniosek o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Po drodze były jeszcze twarde negocjacje z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Olsztynie. Spotykaliśmy się w Olsztynie i w Działdowie, szukając rozwiązań możliwych do zaakceptowania. Największy problem stanowi grożąca zawaleniem więźba dachowa.


Profesjonalny zespół

To, że udało się nam dopiąć wszystko na ostatni guzik w tak rekordowym tempie to wynik zaangażowania i profesjonalizmu zespołu pracowników Urzędu Miasta w Działdowie zajmującego się pozyskiwaniem środków zewnętrznych. Od początku wspierała nas grupa działdowskich architektów, obecnie wykładowców Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej - mówi burmistrz miasta. - W ramach konkursu złożono 41 wniosków na łączną kwotę dofinansowania przekraczającą 180 mln złotych. Po kilkumiesięcznej ocenie formalno-merytorycznej dofinansowanie uzyskało 11 projektów. Zagospodarowanie gotyckiej części zamku krzyżackiego w Działdowie zostało ocenione bardzo wysoko i ostatecznie zajęło 4 miejsce.


Nowe oblicze Zamku

W ramach realizacji projektu planuje się prace remontowe i renowacyjne, instalacyjne, wykończeniowe i adaptacyjne. Robotom poddane zostanie skrzydło gotyckie zamku, mury wraz z dziedzińcem oraz elementy skrzydła południowo zachodniego. W wyniku przeprowadzonych prac udostępnione zostaną powierzchnie przeznaczone na przestrzeń wystawienniczą/muzealną zamku, inne funkcje kulturalne (pracownia artystyczna ze strefą ekspozycji, zapleczem magazynowym, toaletami i pomieszczeniami socjalnymi), inne funkcje turystyczne (galeria widokowa) oraz zaplecze do obsługi zwiedzających (informacja turystyczna, sklepik z pamiątkami i wyrobami regionalnymi).


- Największy nacisk w projekcie położono na część muzealno-wystawienniczą, ponieważ sam remont obiektu nie pozwoliłby nam na pozyskanie środków zewnętrznych. Poza tym jedynie bogata oferta turystyczna sprawi, że zaadaptowany zamek będzie znów tętnił życiem. - podkreśla Burmistrz. - Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, inwestycja zostanie zakończona w III kwartale 2018 r. Dziś jednak myślimy o najbliższej przyszłości, a to oznacza podpisanie umowy o dofinansowanie i ogłoszenie przetargu na wykonanie robót budowlanych. Pozyskanie dofinansowania to dopiero początek. Teraz musimy dołożyć wszelkich starań, żeby realizacja projektu również okazała się sukcesem.