11.03.2013 10:43 Wiek: 5 yrs
Kategoria: Przetargi

Poznaliśmy wykonawcę budowy Wodnego Centrum Rekreacji w Działdowie

Spośród trzynastu złożonych ofert najkorzystniejszą ofertę złożyło Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane "ROMBUD" Sp. z o.o. z Olsztyna


Wykonawca inwestycji został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego, a jego oferta okazała się najkorzystniejsza. Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane "ROMBUD" Sp. z o.o. z Olsztyna zaproponowało najniższą cenę za realizację tego zadania. Cena oferty brutto wyniosła 30 135 000,00 zł i uzyskała najwyższą liczbę 100 punktów.

Podpisanie umowy z wykonawcą na
"Budowę wodnego centrum rekreacji w Działdowie wraz z infrastrukturą techniczną i drogową" - w systemie zaprojektuj i wybuduj nastąpi pod koniec marca.

Obiekt będzie dysponować krytymi i otwartymi basenami rekreacyjnymi, basenem sportowym, siłownią, saunami i gabinetami SPA oraz tarasem widokowym na najwyższej kondygnacji. W otoczeniu aquaparku powstanie kort tenisowy, lodowisko i boiska do piłki plażowej.

Zgodnie z warunkami przetargu prace budowlane mają zakończyć się do 20 marca 2015 r.

Projekt ten został wybrany do dofinansowania przez Zarząd Województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, Osi Priorytetowej 2 Turystyka , Działania 2.1 Wzrost potencjału turystycznego , Poddziałania 2.1.3 Infrastruktura sportowo-rekreacyjna.