18.10.2012 10:07 Wiek: 5 yrs
Kategoria: Przetargi

Atrakcyjna oferta sprzedaży

Ogłoszono II przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej sali gimnastycznej - cena wywoławcza 270 000,00 zł


W dniu 09.10.2012 r. Burmistrz Miasta Działdowo ogłosił drugi ustny przetarg nieograniczony dot. sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej sali gimnastycznej położonej przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Działdowie, przeznaczonej w miejscowym planie pod zabudowę usług oświaty z dopuszczeniem adaptacji budynku byłej sali gimnastycznej przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie na funkcje rekreacyjno-sportowe, strefa A - pełnej ochrony konserwatorskiej.Cena wywoławcza została obniżona do kwoty 270 000,00 zł (brutto).


Przetarg odbędzie się w dniu 13 listopada 2012 r. o godz. 1100.


Wadium w wysokości 30 000,00 zł płatne do dnia 08 listopada 2012r. w kasie Urzędu Miasta lub na konto 80 2030 0045 1110 0000 0239 6020 BGŻ S.A. Oddz. Działdowo.Pełna treść ogłoszenia poniżej.