09.02.2012 13:24 Wiek: 6 yrs
Kategoria: Informacje bieżące, Przetargi, Inwestycje

Rozpoczęcie budowy wiaduktu na ul. Lidzbarskiej w Działdowie coraz bliżej

W związku z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego "Modernizacji linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia - obszar LCS Działdowo", zawarte zostały kolejne kontrakty na realizację robót


źródło fot. www.sxc.hu

Celem realizacji tych kontraktów jest wyeliminowanie poprzez likwidację istniejących przejazdów w poziomie szyn pomiędzy stacją Iłowo - stacją Działdowo i umożliwienie na tym odcinku jazdy pociągów z tzw. "wychylnym pudłem" z prędkością 200 km/godz.

 

KONTRAKT 2B:

W dniu 29.12.2011 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę z firmą Strabag Sp. z o.o. z Pruszkowa na wykonanie Kontraktu 2B.

Wartość kontraktu to blisko 44 mln złotych brutto.

Inwestycja ma zostać ukończona w ciągu 30 miesięcy.

W ramach podpisanej umowy na roboty budowlane wybudowane zostaną cztery nowe obiekty inżynieryjne w następujących lokalizacjach:

  • wiadukt drogowy w km 137,711 linii kolejowej  Warszawa - Gdynia w ciągu drogi gminnej na granicy miejscowości Kraszewo i Iłowo-Osada - w miejscu przewidzianego do likwidacji istniejącego przejazdu w poziomie szyn w km 137,653;

  • wiadukt drogowy w km 138,798 linii kolejowej  Warszawa - Gdynia wraz z odcinkiem drogi powiatowej Nr 1304 oraz przebudową dróg gminnych w Kraszewie - w miejscu przewidzianego do likwidacji istniejącego przejazdu w poziomie szyn w km 138,621;

  • przejście dla pieszych pod torami kolejowymi w km 139,744 linii kolejowej  Warszawa - Gdynia w miejscowości Narzym (w ciągu obecnej drogi powiatowej Nr 1304) - w miejscu przewidzianego do likwidacji istniejącego przejazdu w poziomie szyn w km 139,755;

  • wiadukt kolejowy w km 140,409 linii kolejowej  Warszawa - Gdynia wraz z przebudową części drogi gminnej prowadzącej od drogi Działdowo - Iłowo do miejscowości Narzym - w miejscu przewidzianego do likwidacji istniejącego przejazdu w poziomie szyn w km 140,279.

 

KONTRAKT 2C:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. spośród 10  ofert złożonych do przetargu na budowę nowych skrzyżowań dwupoziomowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obszarze LCS Działdowo, wybrały ofertę Konsorcjum w składzie:

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o. z Zawiercia i Drog-Bud Sp. z o.o. z Częstochowy.

W ramach podpisanej umowy na roboty budowlane zrealizowane zostaną nowe obiekty w następujących lokalizacjach:

-         wiadukt kolejowy w km 142,595 linii kolejowej  Warszawa - Gdynia w miejscowości Mansfeldy w ciągu drogi gminnej - w miejscu przewidzianego do likwidacji istniejącego przejazdu w poziomie szyn w km 142,620;

-         wiadukt kolejowy w km 144,409 linii kolejowej  Warszawa - Gdynia miejscowości  Kisiny w ciągu gminnej nr 187032 - w miejscu przewidzianego do likwidacji istniejącego przejazdu w poziomie szyn w km 144,705;

-         dróg objazdowych zapewniających komunikację w związku z przewidzianymi do likwidacji przejazdami w poziomie szyn zlokalizowanymi w km 143,196 i w km 144,116; 

-         wiadukt kolejowy w km 146,011 linii kolejowej  Warszawa - Gdynia w miejscowości Kurki w ciągu drogi powiatowej nr 07132 - w miejscu przewidzianego do likwidacji istniejącego przejazdu w poziomie szyn w km 146,011;

Inwestycja ma zostać ukończona w ciągu 30 miesięcy.

Umowa została zawarta w dniu 01.12.2011 r. a wartość kontraktu to przeszło 57 mln zł brutto.

 W związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia robót na obu Kontraktach mogą pojawić się utrudnienia komunikacyjne wynikające ze zmian organizacji ruchu drogowego, jakie Wykonawcy będą musieli wprowadzić aby zrealizować obiekty w terminach umownych. 

Za wszelki trudności i niedogodności, powstałe w wyniku tych zmian serdecznie przepraszamy i mamy nadzieję na jak najszybszą i pomyślną realizację Kontraktów.

 

PRZETARG 2D:

Przetarg obejmuje inwestycje w obrębie miasta Działdowo, w tym:

  • przejście pod torami dla pieszych w km 147,390;

  • przejście pod torami dla pieszych w km 147,955;

  • wiadukt drogowy w km 147,999 (na ul. Lidzbarskiej)

 

20.01.2012 r. został wybrany Wykonawca. W ustalonym terminie nie wpłynęły odwołania Oferentów od decyzji o wyborze.

Dokumentację przetargową przekazano do kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Planowany termin podpisania umowy to przełom lutego i marca.

 

PRZETARG 2E obejmujący obiekty w: Turzy Wielkiej, Gralewie, Jeglii i Montowie jest w trakcie trwania procedury.

Źródło: Paulina Wróbel, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.