28.08.2017 08:23 Wiek: 202 days
Kategoria: Kultura

Ponadregionalny Ekologiczny Konkurs Kulinarny "Domowe ciasto ze śliwką"

Urząd Gminy i Gminna Biblioteka Publiczna w Świątkach zapraszają wszystkich chętnych do udziału w Ponadregionalnym Ekologicznym Konkursie Kulinarnym "Domowe ciasto ze śliwką".


REGULAMIN PONADREGIONALNEGO EKOLOGICZNEGO  KONKURSU KULINARNEGO

"Domowe ciasto ze śliwką"

 

GMINNE DOŻYNKI  Świątki '2017

 

 

ORGANIZATORZY:

 

Urząd Gminy i Gminna Biblioteka Publiczna w Świątkach woj. warmińsko-mazurskie.

 

 

TERMIN KONKURSU:

 

11 sierpnia 2017 r. - 3 września 2017 r.

 

 

CELE I ZAŁOŻENIA KONKURSU:

 

1. Przypomnienie, promocja i kultywowanie warmińskiej tradycji wypieku ciasta domowego.

 

2. Wyszukiwanie domowych receptur.

 

3. Wymiana doświadczeń z zakresu wypiekania ciasta przy użyciu naturalnych, ekologicznych i zdrowych składników.

 

4. Aktywizacja społeczności lokalnej oraz integracja środowiskowa i międzypokoleniowa.

 

 

ZASADY UCZESTNICTWA:

 

1. Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich i ma charakter otwarty. Dopuszcza się możliwość udziału w konkursie również osób niepełnoletnich, za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.

 

2. Przedmiotem konkursu jest upieczenie domowego ciasta ze śliwką nawiązującego tradycją do regionu warmińskiego oraz  dołączenie receptury.

 

3. Uczestnikami konkursu mogą być osoby indywidualne lub zespoły (np. koła gospodyń wiejskich, rady sołeckie, rady kościelne, OSP itp.)

 

4. Uczestnicy dostarczają ciasto dnia 3 września 2017 r. do godz. 12:00 (Park Wiejski w Świątkach stoisko Organizatorów).

 

5. Dostarczone do konkursu ciasto musi być własnoręcznym wyrobem osób zgłaszających.

 

6. Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane na formularzu zgłoszeniowym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 września 2017 r.

 

7. Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie internetowej www.bibliotekaswiatki.pl, www.swiatki.pl, www.powiat-olsztynski.pl oraz w siedzibie Biblioteki.

 

8. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestników zgody na:

 

- przetwarzanie danych osobowych związanych z konkursem;

 

- nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystania receptury ciasta zgłoszonego na konkurs oraz zdjęć z wizerunkiem bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalenie, obróbkę i powielanie wykonanych materiałów za pośrednictwem dowolnych mediów w celach związanych z konkursem oraz w celach statutowych i promocyjnych Organizatorów.

 

9. Ciasta oceniać będzie powołana przez Organizatorów komisja konkursowa.

 

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA  WYPIEKÓW KONKURSOWYCH:

 

Upieczone ciasto należy dostarczyć dnia 3 września 2017 r. do godziny 12:00 do Parku Wiejskiego w Świątkach na stoisko Organizatorów "Gminnych Dożynek".

 

 

KRYTERIA OCENY  WYPIEKÓW  KONKURSOWYCH:

 

Komisja dokona oceny wypieków biorąc pod uwagę następujące kryteria:

 

1. Wygląd i dekoracja ciasta.

 

2. Smak, zapach, konsystencja.

 

3. Ekologiczne składniki.

 

Członkowie komisji ocenią ciasta zgłoszone do konkursu przyznając punkty na karcie oceny.

 

 

NAGRODY:

 

Trzy pierwsze miejsca będą nagrodzone atrakcyjnymi upominkami w postaci sprzętu gospodarstwa domowego.

 

Organizatorzy nie wykluczają przyznania wyróżnień. Uczestnicy "Gminnych Dożynek" będą mieli możliwość degustacji ciast oraz oddania głosu w Plebiscycie o Nagrodę Publiczności. Wśród uczestników plebiscytu wylosowana  i nagrodzona zostanie 1 osoba.

 

 

Wszelkie informacje na temat konkursu dostępne są na stronie internetowej Biblioteki www.bibliotekaswiatki.pl oraz udzielane pod nr tel. 89 616 98 67 lub kom. 509 221 981.

 

 

Informacja: Gminna Biblioteka Publiczna w Świątkac


Pliki:
Regulamin_Ciasto.pdf125 K