28.07.2017 13:14 Wiek: 232 days
Kategoria: Kultura, Historia

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Pełna treść ogłoszeń oraz złożone oferty znajdują się w załącznikach poniżej.