29.06.2017 12:52 Wiek: 261 days
Kategoria: Kultura, Historia

Badania archeologiczne na terenie niemieckiego obozu koncentracyjnego w Działdowie


W miniony weekend zakończyliśmy 3-dniowe badania archeologiczne na terenie niemieckiego obozu koncentracyjnego w Działdowie. Badania prowadziliśmy przy współpracy zaprzyjaźnionego Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku.

Celem badań była weryfikacja domniemanych miejsc pochówku ofiar zabitych i zamęczonych w obozie a następnie tam pochowanych. Obóz nigdy nie był przebadany archeologicznie a podczas różnych prac ziemnych i budowlanych po wojnie odnajdywano na jego terenie jamy grobowe wypełnione ludzkimi szczątkami.

Obóz działał w budynkach dawnych XIX w. koszar pruskich. W okresie międzywojennym wykorzystywane były przez żołnierzy polskich z 32 pp. Dlatego też znaleźliśmy liczne guziki od polskich i pruskich mundurów, polskie orzełki, krzyżyki, łuski, monety i oczywiście jak można było się spodziewać ludzkie kości. W dwóch wykopach ujawniliśmy liczne przemieszane ludzkie kości, co świadczy o ich wtórnych pochówkach.

Krótki archeologiczny rekonesans potwierdził nasze przypuszczenia i to, że na teren obozu musimy wrócić w przyszłym roku. Planujemy już dziś szersze i dłuższe badania archeologiczne. Dziękujemy za pomoc w naszych pracach harcerzom z ZHP Działdowo.

Informacja: Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego