09.03.2017 08:02 Wiek: 1 year
Kategoria: Kultura, Edukacja

Konkurs plastyczny dla przedszkolaków "Mój rysunek do bajki"

Stowarzyszenie Działdowska Kuźnia Słowa oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie zaprasza na Konkurs plastyczny dla przedszkolaków pod patronatem Burmistrza Miasta Działdowo pt. "MÓJ RYSUNEK DO BAJKI".


Regulamin konkursu plastycznego dla przedszkolaków "Mój rysunek do bajki"

1. Organizatorami konkursu są Burmistrz Miasta Działdowo, Stowarzyszenie Działdowska Kuźnia Słowa oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie.
2. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych prac plastycznych wykonanych przez dzieci w wieku przedszkolnym - podopiecznych przedszkoli na terenie miasta  Działdowo oraz uczestników zajęć organizowanych dla dzieci w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Tematem i inspiracją prac plastycznych będą fragmenty projektu książki dla dzieci pt. "Działdowska Kuźnia Słowa - Dzieciom"
3. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci w wieku 5-6 lat. 
4.  Konkurs zostanie przeprowadzony z w terminach ustalonych indywidualnie z Dyrektorami poszczególnych placówek nie później niż do 30 marca 2017 r. W uzgodnionym dniu  Burmistrz Miasta Działdowo oraz członkowie Działdowskiej Kuźni Słowa przeczytają dzieciom wybrane fragmenty książki,  a następnie zadaniem dzieci będzie narysowanie ilustracji do bajki/ wierszyka, które najbardziej się dziecku spodobały. Prace z wszystkich placówek zostaną zebrane przez wyznaczone osoby reprezentujące SDKS i będą podlegały późniejszej ocenie Jury.
5. Każda praca powinna identyfikować autora. Konieczne jest też podanie informacji, w jakim przedszkolu praca powstała i podanie wieku autora. Informacje te winny być umieszczone z tyłu pracy.
6. Zebrane podczas konkursu prace zostaną ocenione przez Jury w składzie:
Przewodniczący Jury: Burmistrz Miasta Działdowo - Grzegorz Mrowiński,
Członkowie Jury:
Anna Barbara Czuraj-Struzik - redaktor naczelna publikacji, członkini SDKS,
Justyna Lytvyn - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Działdowie
Emilia Wołejszo - plastyczka - członkini SDKS,
Ewa Sotomska - sekretarz SDKS ,
Sławomir Rutkowski - Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Działdowie
Patryk Kozłowski - Dyrektor Interaktywnego Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie 
oraz Renata Buczyńska - prezes SDKS.
7. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę następujące kryteria:
- ciekawa interpretacja
- zgodność pracy z tematyką bajek lub wierszy.
- samodzielność i oryginalność pracy
8. Autorom prac nagrodzonych zostaną przyznane nagrody, które ufunduje Burmistrz Miasta Działdowo. Dodatkową nagrodą będzie publikacja nagrodzonych prac, jako ilustracji do książki "Działdowska Kuźnia Słowa - dzieciom". Publikacja rysunku będzie wymagała uprzedniej pisemnej zgody rodzica autora rysunku.
9. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do 30 kwietnia a wyniki podane do publicznej wiadomości.  
10. Technika wykonania prac - rysunek kredkami ołówkowymi. Format A4 w poziomie. 
11. Organizator zastrzega sobie również prawo do sporządzenia dokumentacji fotograficznej i filmowej w celach promocyjnych.  Prace dzieci będą też tematem specjalnej wystawy w Miejskiej Bibliotece Publicznej.
12. Nagrody dla zwycięzców konkursu zostaną wręczone podczas uroczystej promocji publikacji - książki dla dzieci "Działdowska Kuźnia Słowa - dzieciom" w okolicach Dnia Dziecka przy Placu Zabaw "Dziecięca Kraina".  Dokładna data promocji zostanie podana do publicznej wiadomości. 
13. Dodatkowo po konkursie wyniki zostaną opublikowane Urzędu Miasta Działdowo na stronie www.dzialdowo.pl , Stowarzyszenia Działdowska Kuźnia Słowa https://www.facebook.com/DzialdowskaKuzniaSlowa/ ,  Miejskiej Biblioteki Publicznej w Działdowie - www.mbpdzialdowo.pl , Miejskiego Domu Kultury w Działdowie - www.mdkdzialdowo.pl oraz w mediach lokalnych.

Informacja: Miejska Biblioteka Publiczna