06.03.2017 16:25 Wiek: 1 year
Kategoria: Kultura, Historia, Imprezy, Sport

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy-Miasto Działdowo

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy-Miasto Działdowo w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2017


Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy-Miasto Działdowo w zakresie ochrony i promocji zdrowia w roku 2017

 

 

 

Lp.

Nazwa zadania

 

Nazwa oferenta

Kwota przyznana

Uwagi

1.

Wielospecjalistyczne warsztaty psychoonkologiczne

Działdowskie Stowarzyszenie "Amazonki"

 

2.500

brak

2.

Organizacja Światowego Dania Walki z Rakiem

Działdowskie Stowarzyszenie "Amazonki"

 

2.000

brak

3.

Organizacja Międzynarodowego Dnia bez Przemocy

Stowarzyszenie "Wolność od strachu"

 

1.500

brak

4.

Olimpiada zdrowego stylu życia

Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy PCK

 

1.000

brak

5.

Popularyzacja i organizacja akcji honorowego kriodawstwa

Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy PCK

 

1.750

brak

6.

Współorganizacja mini mistrzostw pierwszej pomocy dla przedszkolaków pod nazwa "Przedszkolak potrafi - i ja mogę uratować życie"

Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy PCK

1.250

brak

7.

Organizacja konferencji diabetologicznej

 

brak oferty

-----------------------

----------------------

 

Burmistrz Miasta

Grzegorz Mrowiński

 

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy-Miasto Działdowo w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2017

 

Lp.

Nazwa zadania

Nazwa oferenta

Kwota przyznana

Uwagi

1.

Impreza integracyjna dla osób niewidzących i słabowidzących

Polski Związek Niewidomych, Okręg Warmińsko-Mazurski

2.000

brak

2.

Betlejemskie Światło Pokoju i gra mikołajkowa

Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Warmińsko-Mazurska, Hufiec Działdowo

1.700

brak

3.

Historyczna gra miejska

Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Warmińsko-Mazurska, Hufiec Działdowo

1.100

brak

4.

Odznaki służba ziemi działdowskiej

Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Warmińsko-Mazurska, Hufiec Działdowo

2.000

brak

5.

Organizacja warsztatów chóralnych oraz koncertu

Stowarzyszenie Muzyczne Chór "Concentus"

2.500

brak

 

6.

Halowe Mistrzostwa Polski w sportowych walkach rycerskich juniorów do lat 18 połączonych z Profesjonalną Galą Walk Rycerskich

Stowarzyszenie Historyczno-kulturalne, Bractwo Rycerskie Komturii Nidzickiej

15.000

brak

7.

Wakacyjne warsztaty walki na miecze sportowe

Stowarzyszenie Historyczno-kulturalne, Bractwo Rycerskie Komturii Nidzickiej

7.000

brak

8.

Organizacja III Ogólnopolskiego Festiwalu Ogniowego

 

brak oferty

-----------------------

----------------------

9.

Organizacja warsztatów chóralnych dla osób starszych

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku

5.000

brak

10.

Organizacja Turnieju Rycerskiego o Miecz Św. Katarzyny

brak oferty

 

------------------------

------------------------

11.

Opracowanie i wydanie jubileuszowego X tomu "Rocznika Działdowskiego"

Towarzystwo Miłośników Ziemi Działdowskiej

4.000

brak

12.

Organizacja spływu kajakowego po Działdówce z okazji Dni Działdowa

brak oferty

------------------------

------------------------

13.

Gry naszego dzieciństwa kontra nowa technologia

 

brak oferty

------------------------

-------------------------

14.

Impreza integracyjno-edukacyjna dla seniorów

 

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Oddziału w Działdowie

2.000

brak

15.

Wykonanie materiałów filmowych o niemieckim obozie zagłady Soldau

Stowarzyszenie Odnowy Chrześcijańskiej "Pamięć i tożsamość"

2.500

brak

 

Burmistrz Miasta

Grzegorz Mrowiński