02.01.2018 15:29 Wiek: 170 days

Krajobraz mojego miasta


Narodowy Instytut Dziedzictwa zainaugurował kampanię społeczną pod nazwą Krajobraz Mojego Miasta. Jej celem jest zwrócenie uwagi na problemy dotyczące chaosu przestrzennego panującego w naszych miastach, w tym szczególnie bałaganu reklamowego oraz potrzebę tworzenia dobrych przestrzeni publicznych, w których niemałą rolę odgrywają zabytki. Najważniejszym elementem kampanii jest film, pt. Krajobraz mojego miasta przygotowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa Oddział Terenowy w Olsztynie we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który dostępny jest pod adresem internetowym: www.krajobrazmojegomiasta.pl/o-filmie

 

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się powyższym materiałem poruszającym ważne dla każdego z nas kwestie harmonii i estetyki przestrzeni miejscowości, w których wspólnie się uczymy, pracujemy i żyjemy.