04.08.2017 13:05 Wiek: 225 days

Otwarty konkurs

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lat


Burmistrz Miasta Działdowo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, z zakresu wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lat, którego celem jest "Zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego dzieciom 3 i 4-letnim zamieszkałym na terenie Miasta Działdowo, którym Miasto Działdowo ma obowiązek zapewnić taką możliwość".

 

 

 

Pełna treść ogłoszenia, regulamin pracy komisji konkursowej oraz wzór oferty znajdują się w poniższych załącznikach.