18.05.2017 09:59 Wiek: 1 year

Znamy wyniki głosowania ws. nowych nazw dla ulic Działdowa


W celu wybrania nowych nazw dla ulic naszego miasta Burmistrza Miasta Działdowo licząc się ze zdaniem działdowian zarządził głosowanie na podstawie Zarządzenia Nr 47/2017 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących wyłonienia nowych nazw dla wybranych ulic miasta Działdowo, które ulegną zmianie zgodnie z ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. 2016 r. poz. 744). Do dnia 12 maja br. mieszkańcy Działdowa oddawali swoje głosy drogą elektroniczną jak również papierową.


Z możliwości udziału w decydowaniu o nowych nazwach dla ulic naszego miasta skorzystało 441 działdowian.

Wyniki głosowania są następujące:
1. Liczba oddanych głosów na propozycje dla ul. Dąbrowszczaków:
- Alfreda Wellengera: 185 głosów (70,08%),
- Prof. Jerzego Okulicza-Kozaryna: 79 głosów (29,92%).
2. Liczba oddanych głosów na propozycje dla ul. Janka Krasickiego:
- Ignacego Krasickiego: 245 głosów (72,27%),
- Danuty Siedzikówny "INKI": 94 głosy (27,73%).
3. Liczba oddanych głosów na propozycje dla ul. Marchlewskiego:
- Letnia: 125 głosów (47,35%),
- Jasna: 63 głosy (23,86%),
- Złota: 76 głosów (28,79%).
4. Liczba oddanych głosów na propozycje dla ul. Marcelego Nowotki:
- Jana Brzechwy: 246 głosów (75,23%),
- Alfreda Rzymana: 81 głosów (24,77%).
5.  Liczba oddanych głosów na propozycje dla ul. Związku Walki Młodych:
- Perłowa: 220 głosów (74,07%),
- Cyrkoniowa: 77 głosów (25,93%).
6. Liczba oddanych głosów na propozycje dla ul. Związku Młodzieży Polskiej:
- Słowikowa: 222 głosy (74,25%),
- Perłowa: 77 głosów (25,75%).
7. Liczba oddanych głosów na propozycje dla ul. Związku Młodzieży Socjalistycznej:
- Diamentowa: 195 głosów (67,24%),
- Arno Kanta: 95 głosów (32,76%).

Burmistrz Miasta Działdowo serdecznie dziękuje mieszkańcom za udział w głosowaniu.