17.05.2017 14:56 Wiek: 1 year

XXV Powiatowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy

Sprawdzenie umiejętności udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej ofiarom wypadków i zdarzeń, których czasami jesteśmy świadkami miały na celu przeprowadzone w dniu 12 maja 2017r. na terenie miasta Lidzbark, Powiatowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy. Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Działdowie już po raz XXV był organizatorem mistrzostw. Z roku na rok obserwujemy coraz większe zainteresowanie szkół i młodzieży udziałem w konkursie. Stanowiło to dla nas wielkie wyzwanie logistyczne.


Do mistrzostw zgłosiło się łącznie 19 drużyn z całego Powiatu Działdowskiego. Przed zawodami wycofał się jeden z zespołów. Łącznie w mistrzostwach udział wzięło 183 uczniów, opiekunów, pozorantów, członków komisji sędziowskich i zaproszonych gości. Pod tym względem były to rekordowe mistrzostwa.

Drużyny sprawdzały swoje umiejętności na czterech stacjach gdzie trzeba było udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym w różnych sytuacjach. Oceniane były: omdlenie, podejrzenie zawału serca, zakrztuszenie, porażenie prądem, przywracanie akcji serca czy radzenie sobie z drobnymi urazami. Wiedza teoretyczna o udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej i historii PCK była sprawdzana w formie testów na V stacji. Oceny poprawności wykonywania czynności przez drużyny dokonywała komisja złożona z zawodowych ratowników, ratowników WOPR, policjantów, strażaków, specjalisty w zakresie bhp i instruktora pierwszej pomocy PCK. Po raz pierwszy uczestnicy na stacji "Relax" mieli możliwość zwiedzenia Muzeum Pożarnictwa przy OSP w Lidzbarku. W rolę poszkodowanych wcielała się już tradycyjnie młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Działdowie. Komisja sędziowska po podliczeniu punktacji ogłosiła zwycięzców mistrzostw w poszczególnych kategoriach:

W kategorii szkoły podstawowe: I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 4 z Działdowa (201 pkt), II miejsce - Szkoła Podstawowa z Narzymia (195 pkt.), a III miejsce - Szkoła Podstawowa z Koszelew (191 pkt),

W kategorii szkoły gimnazjalne: I miejsce zajęło Gimnazjum nr 1 z Działdowa (222 pkt.), II miejsce - Gimnazjum z Narzymia (218 pkt.) zaś III miejsce - Gimnazjum z Rybna (217 pkt).

W kategorii szkoły ponadgimnazjalne: I miejsce zajął Zespół Szkół nr 1 z Działdowa (224 pkt.), który będzie nas reprezentował na etapie okręgowym mistrzostw dnia 18 maja 2017r. w Olszynie, II miejsce ? Zespół Szkół Zawodowych z Iłowa - Osady (223 pkt.) zaś III miejsce - Liceum Ogólnokształcące w Rybnie (215 pkt).

Wręczono również nagrodę za najładniejszy jednolity strój, otrzymała ją drużyna ze Szkoły Podstawowej w Rumianie.

Wszystkie drużyny i uczestnicy otrzymali dyplomy, nagrody rzeczowe pocieszenia oraz  podziękowania. Wyróżnienia wręczali: Wicestarosta Marian Brandt ze Starostwa Powiatowego w Działdowie, Burmistrz Miasta i Gminy Lidzbark - Maciej Sitarek i Prezes Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Działdowie - Jerzy Giezek.

A tak naprawdę wszyscy jesteśmy zwycięzcami. Dla każdego z nas oznacza to, że mamy szansę na uratowanie i bycie uratowanym przez kogoś kto nie boi się podjąć udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Młodzież biorąca udział w mistrzostwach na pewno temu zadaniu sprostała, nie mamy co do tego wątpliwości. Dla uczestników mistrzostw, w wolnym czasie przygotowano ciepły posiłek, pieczywo, słodkie bułki oraz napoje.

Oddział Rejonowy PCK w Działdowie dziękuje za wsparcie finansowe Starostwu Powiatowemu w Działdowie oraz Burmistrzowi Miasta i Gminy Lidzbark, za współorganizację: Komendzie Powiatowej Policji w Działdowie, Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie, SPZOZ Szpitalnemu Oddziałowi Ratunkowemu w Działdowie, instruktorowi pierwszej pomocy PCK - Ireneuszowi Dobrzynieckiemu, Janowi Jędrychowskiemu, naszym SIM-om z Działdowskiej Grupy Społecznych Instruktorów Młodzieżowych, pozorantom ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Działdowie, Dyrekcji Liceum Ogólnokształcącego w Lidzbarku, Kustoszowi Muzeum Pożarnictwa przy OSP w Lidzbarku i wszystkim opiekunom drużyn i młodzieży biorącej udział w mistrzostwach.

Jerzy Giezek i Joanna Derbin