12.10.2006 12:11 Wiek: 11 yrs
Kategoria: Kultura

Wielkie kopiowanie Hieronima Skurpskiego


W przyszły wtorek, 17 października o godz. 17.00. w gotyckiej części zamku, otwarta zostanie wystawa, podczas której będziemy wspominać, niedawno zmarłego wielkiego artystę i promotora kultury na Warmii i Mazurach, Hieronima Skurpskiego.

Urodzony w 1914 roku, w oddalonej kilka kilometrów od Działdowa wsi Skurpie, malarz i rysownik mocno był związany z ziemią działdowską.

Chociaż większość swojego życia spędził w Olsztynie, organizując i tworząc życie kulturalne w tym mieście, to zawsze czuł duży sentyment do miejsca gdzie się urodził. Za zasługi dla ziemi działdowskiej Rada Miasta Działdowo nadała mu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Działdowo oraz uhonorowała statuetką Katarzynki. Artysta odwdzięczając się Miastu zaprezentował swoje prace w Działdowie na dwóch wystawach – w 1999 i 2005 roku.

Teraz, kiedy Pan Hieronim odszedł do Wieczności, pamięć o tym dobrym i serdecznym człowieku jest podtrzymywana przez miłośników jego twórczości. Dlatego też dla uczczenia pamięci swojego Mistrza a także by przypomnieć Działdowianom związki artysty z naszym Miastem i regionem, osoby gorąco zaangażowane w rozwój kultury w Działdowie postanowiły zorganizować na zamku wystawę jego prac. Podczas niej zaprezentowane zostanie kilkanaście prac artysty pochodzących ze zbiorów prywatnych. Jedno z dzieł pochodzić będzie od kolekcjonera, który wylicytował je podczas wystawy jego twórczości w Działdowie, która odbyła się w 1999 roku.

Wystawa zostanie wzbogacona rysunkami wykonanymi przez uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Działdowie, które są kopiami prac artysty. Na wystawie zaprezentowane będą także albumy o Hieronimie Skurpskim opracowane przez uczniów z Gimnazjum Nr 1 w Działdowie. Organizatorzy zabiegają o pozyskanie nagrań z wypowiedziami artysty, które pozwolą nam usłyszeć jeszcze raz jego głos. Spotkanie będzie prowadzone przez młodych fascynatów sztuki działających w ramach Koła Recenzentów przy bibliotece szkolnej w Gimnazjum Nr 2 w Działdowie. Patronat nad imprezą objęło Radio Olsztyn, na antenie którego w ubiegłą niedzielę jeden z pomysłodawców wystawy – Wojciech Wółkowski, opowiadał słuchaczom o całej akcji.

Pomysł wystawy zrodził się zanim na zawsze pożegnaliśmy Hieronima Skurpskiego. Doszliśmy do wniosku, że trzeba powtórzyć „Wielkie kopiowanie prac Hieronima Skurpskiego” sprzed kilku lat. Korzystając z sugestii Wiesława Wachowskiego – artysty plastyka z Olsztyna zmieniliśmy tytuł na „wielkie kopiowanie Hieronima Skurpskiego” – piszą w zaproszeniu na wystawę jej organizatorzy.

Zaczęły do tego dochodzić nowe pomysły. Na tym etapie nie możemy powiedzieć, że to jest już ostateczny kształt wystawy. Zależy nam, żeby nazwisko Honorowego Obywatela Działdowa było znane młodym ludziom, dlatego cieszymy się, że włączyła się w ten projekt, oprócz uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 także młodzież z obydwu działdowskich gimnazjów. Oryginalne prace Mistrza nie są wypożyczone z galerii, ale pochodzą z prywatnych kolekcji kilku osób. Są po prostu na czas wystawy zdjęte ze ścian w ich mieszkaniach. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli ten nasz pomysł zrealizować”.
Maria Kolaj, Ewa Sotomska, Wojtek Wółkowski

Kilka słów o artyście

Hieronim Skurpski urodził się 17 października 1914 roku we wsi Skurpie koło Działdowa. Zmarł 16.09.2006 roku. W 1936 roku ukończył Państwową Szkołę Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w Krakowie. Studia artystyczne w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie przerwała wojna. Ukończył je w pracowni Aleksandra Rafałałowskiego w 1950 roku.

W marcu 1945 roku przyjeżdża do Olsztyna. Lata powojenne to czas organizowania instytucji, związków i stowarzyszeń z dziedziny życia kulturalnego, m.in. zorganizował i współtworzył Muzeum Warmii i Mazur, którego przez dwadzieścia lat był dyrektorem, powołał Biuro Wystaw Artystycznych i kierował nim przez dziewięć lat, był również współzałożycielem i wieloletnim prezesem Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego "Pojezierze" oraz prezesem Związku Polskich Artystów Plastyków.

Hieronim Skurpski był autorem licznych artykułów, rozpraw, książek (m.in. o sztuce ludowe