11.10.2006 15:26 Wiek: 11 yrs
Kategoria: Rozmaitości

Sąd określił własność skweru przy ul. Jagiełły


Sąd Rejonowy w Działdowie, w dniu 3 października tego roku, orzekł kwestię własności skweru znajdującego się przy ul. Jagiełły w Działdowie, położonego między budynkiem starostwa a kościołem p.w. Podwyższenia Krzyża Św.

Dotychczas Miasto nie mogło właściwie zagospodarować tego miejsca ze względu na nieuregulowaną sytuację prawną. Z wnioskiem o stwierdzenie zasiedzenia działki, na której znajduje się obecnie skwer wystąpiła Gmina Miasto Działdowo w grudniu ubiegłego roku. Na wnioskodawcy spoczęło zadanie udowodnienia oraz wykazania okoliczności wejścia w posiadanie działki. Wnioskodawca, w celu wykazania okoliczności mających znaczenie dla pozytywnego wyniku postępowania, powołał się na świadków oraz na archiwalne dokumenty. Na tej podstawie Sąd wydał orzeczenie korzystne dla Miasta. Sąd określił, że działka, na której znajduje się skwer, stała się własnością Skarbu Państwa w drodze zasiedzenia. Takie orzeczenie, po swoim uprawomocnieniu, pozwoli Miastu wystąpić do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z wnioskiem o komunalizację przedmiotowej działki tj. o definitywne stwierdzenie, że działka ta stanowi własność Gminy Miasto Działdowo. Przejęcie na własność tego terenu umożliwi właściwe jego zagospodarowanie, zgodnie z przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

- Korzystne dla Miasta orzeczenie sądu, które otwiera możliwość komunalizacji skweru przy ul. Jagiełły, pozwoli na zmianę wizerunku tego miejsca. Obecnie na tym placu znajduje się mały park, którego zagospodarowanie nie podoba się części mieszkańców. Nieraz słyszałem uwagi, że Miasto nic nie robi, by park był ładniejszy i lepiej się komponował z zabudową starówki. Jednak dotychczas za wiele nie mogliśmy tu zrobić, nie będąc właścicielem – mówi Burmistrz Ryszard Duchna.

- Uzyskanie prawa własności pozwoli wreszcie na uporządkowanie skweru, tak by było to miejsce, w którym można wygodnie odpocząć a jednocześnie, które będzie ładną wizytówką Działdowa – podsumowuje Burmistrz.

413_t.jpg 416_t.jpg 415_t.jpg
Skwer na zdjęciach z 1967r., 1994r. i 2006 roku