09.10.2006 12:38 Wiek: 11 yrs
Kategoria: Inwestycje

Miasto Działdowo - przemyślany rozwój


Miasto Działdowo jest samorządem, który dzięki przemyślanej polityce i wyważonym decyzjom swoich władz, podąża drogą ciągłego rozwoju. Ostatnie cztery lata to czas, kiedy rodziły się nowe pomysły, gdy zrealizowano dużo inwestycji oraz zorganizowano wiele imprez kulturalnych i sportowych.

Inwestujemy – aby się rozwijać i żyć wygodniej

Nowe ulice i chodniki

393_t.jpg Przez ostatnie kilka lat zrobiono wiele na rzecz rozbudowy miejskiej infrastruktury. Duże środki przeznaczono na poprawę podstawowej infrastruktury technicznej miasta. Od 2002 roku do dziś wybudowano lub wyremontowano 25 ulic o łącznej długości 3,6 km. Miasto na ten cel wydatkowało 2 249 510 zł. W tym roku część inwestycji drogowych jest jeszcze w trakcie realizacji. W najbliższym czasie zostaną wyasfaltowane dwie nowe ulice - cała ZMS z łącznikiem z Okólną i część Orłowskiego oraz zostanie położona nowa nawierzchnia na ul. Wolności (od ul. Męczenników do ul. Nidzickiej) i na części ul. Nidzickiej. Po ich zakończeniu w mieście dodatkowo przybędzie ponad 1,6 km nowych nawierzchni asfaltowych. Realizacja powyższych inwestycji spowodowała znaczny przyrost utwardzonych dróg - w ostatnich czterech latach wykonano nowe nawierzchnie na 13% dróg należących do Miasta.

406_t.jpg Od 2002 wyremontowano lub wybudowano chodniki w 26 ulicach o łącznej wartości 885 683 zł. Obecnie realizowany jest jeszcze remont chodnika w ul. Nidzickiej (lewa strona od ul. Konopnickiej do ul. Karłowicza) oraz niedługo rozpoczną się prace w ul. Lenartowicza. Estetykę centrum miasta znacznie poprawiło też wybudowanie ciągu dla pieszych między ul. Kościuszki a ul. Męczenników, które kosztowało 97 000 zł.

Przybywa kanalizacji i wodociągów

394_t.jpg Działdowo posiada coraz lepiej rozwiniętą infrastrukturę techniczną. Sieć wodociągowa obejmuje całe miasto. Łączna długość sieci wodociągowej na koniec 2004 roku wyniosła 54,8 km. Pojawiające się, wraz z rozbudową miasta, nowe potrzeby w dostępie do wodociągu zaspokajane są na bieżąco.

W ostatnich czterech latach samorząd na budowę sieci wodociągowej przeznaczył 370 187 zł.

Niewiele także brakuje do osiągnięcia stuprocentowego skanalizowania miasta. Obecnie z sieci kanalizacyjnej korzysta ok. 94% mieszkańców. W latach 2001-2004 na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w osiedlu Księżodworska III wydatkowano 1 136 780 zł.

395_t.jpg Obecnie realizowana jest kolejna duża inwestycja tego typu - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w osiedlu Leśna (etap I – zadanie1). Projekt obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach Orłowskiego, Chlebowskiego i Pronaszko (łącznik między Orłowskiego z Chlebowskiego) oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicach ZMS, Leśnej, Chlebowskiego i Orłowskiego. Koszt zadania wyniesie 2 136 133 zł, ale Miasto otrzyma z funduszy Unii Europejskiej refundację części wydatków w wysokości 1 665 170 zł.

Coraz lepsze warunki w przedszkolach i szkołach

<hr