28.06.2012 08:40 Wiek: 6 yrs
Kategoria: Inwestycje, Informacje bieżące, Rewitalizacja budynków ul. Wolności 64

Znamy wykonawcę nowego Miejskiego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej w budynkach po byłym ˝Medyku˝


 

     

W środę 27 czerwca br. poznaliśmy wykonawcę inwestycji pn.  Rewitalizacja budynków wraz z otoczeniem przy ul. Wolności 64 w Działdowie. Tym razem została nim firma z Działdowa -  P.P.H.U. "Color -Bet" Robert Mendalka. 

W przetargu nieograniczonym swoje oferty złożyło 6 firm. 

Spośród ofert ważnych cena wybranej oferty wynosi 6 721 950,00 zł brutto i jest ofertą najtańszą.

 

W ramach inwestycji przewiduje się m.in.:

- wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy (modernizacji i adaptacji) budynków i otoczenia (przylegający Park im. Honorowych Dawców Krwi) przy ul. Wolności 64 wraz z uzyskaniem pozwolenia na wykonanie robót budowlanych.

- wykonanie przebudowy (modernizacji i adaptacji) budynku dawnego szpitala na potrzeby domu kultury, sąsiadujących budynków (budynek sali gimnastycznej, garaże i budynek socjalno-biurowy) na potrzeby biblioteki oraz przyległego parku rekreacyjnego wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie oraz użytkowanie zmodernizowanych obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem.

Planowany termin zakończenia inwestycji przypada na II kwartał 2014r.

Dla przypomnienia:

W maju 2011 r. w pierwszym przetargu na tę inwestycję wybrano wykonawcę, który nie wywiązał się z podpisanej z Gminą Miasto Działdowo umowy. Z tego powodu konieczne było rozwiązanie umowy z winy wykonawcy  i ogłoszenie nowego przetargu nieograniczonego. Ponadto wykonawca - firma LB sp z o.o.  z Olsztyna ogłosiła upadłość (Zarząd spółki złożył do sądu gospodarczego wniosek o ogłoszenie upadłości).

  Projekt pn. 'Rewitalizacja budynków wraz z otoczeniem przy ul. Wolności 64  w Działdowie' jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu   Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013