27.01.2012 12:42 Wiek: 6 yrs
Kategoria: Informacje bieżące, Inwestycje, Adaptacja budynku Ratusza w Działdowie na Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego , Adaptacja budynku Ratusza w Działdowie na Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego

Ratusz Miejski pięknieje. Już w tym roku powstanie w nim niespotykane i wyjątkowe w skali światowej Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego

Trwają intensywne prace w ramach projektu pn. "Adaptacja budynku Ratusza w Działdowie na Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego wraz z zagospodarowaniem otoczenia"


Jedna z najpiękniejszych wizytówek naszego miasta odzyskuje swoje dawne piękno. Wykonawca inwestycji - firma Budjafex właśnie zakończył montaż okien, przygotował obiekt pod układanie instalacji. Zakończono również roboty blacharsko-dekarskie. Obecnie wykonywane jest docieplenie połaci dachowej od strony poddasza. Po zakończeniu robót budowlanych rozpoczną się prace związane z aranżacją wnętrz pod potrzeby utworzenia Interaktywnego Muzeum. Planowany termin zakończenia całej inwestycji przypada na koniec sierpnia br. 

Projekt pn. "Adaptacja budynku Ratusza w Działdowie na Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego wraz z zagospodarowaniem otoczenia" zajął 1 miejsce w województwie na liście rankingowej i został wybrany do dofinansowania przez Zarząd Województwa w konkursie o nr 01/10/2.1.6 RPO Warmia i Mazury 2007-2013 z zakresu Osi Priorytetowej Turystyka, Działanie 2.1 Wzrost potencjału turystycznego, Poddziałanie 2.1.6 Infrastruktura kultury.